Touchscreen Computer

VÄLKOMMEN TILL INSTITUTE OF WHY

Att vara steget före

 

Värdeskapande systemtänk från individens egna system genom teamet och miljön runt detta.
Skapa hållbarhet i alla led!

TJÄNSTER

 
Hans m hand halvkropp vit.jpg

FÖRELÄSNINGAR

Vi föreläser om hälsa och kommunikation, från individ till samhället och hur olika aspekter som stress och kroppssymptom tas för givna. Med en större uppmärksamhet på symptom, hos individ och/eller teamen, kan vi bli snabbare och bättre på att hitta och ta hand om roten till dessa symptom så de inte växer sig för stora och svårhanterbara.