FUNKTIONSMEDICIN

Vad är det?

Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad vidareutveckling av traditionell skolmedicin. Funktionsmedicin brukar även kallas ”the medicine of why” eftersom man letar efter de underliggande orsakerna till ohälsa och vill undvika att endast dämpa symtom.

Vem passar det?

Passar dig som vill ta ett helhetsgrepp om dina hälsoproblem och är beredd att göra livsstilsförändringar för att uppnå hälsa och välmående. Passar även för dig som vill förebygga framtida besvär och optimera dina förutsättningar att vara stark och frisk livet ut.

Hur går det till?

Orsaken till ohälsa kartläggs genom enkäter, provtagning och fysiska eller digitala besök hos terapeut. Inom funktionsmedicin lägger man stor vikt vid att ha gott om tid för klienterna som ofta upplevt sig inte blivit lyssnade på inom den konventionella vården.

Behandlingsstrategi

Business Meeting

KARTLÄGGNING

Tillsammans kartlägger vi din hälsa med fokus på händelser som kan vara utlösande faktorer för ohälsa.

Vi använder frågeformulär samt intervjuer för detta ändamål och lägger stor vikt vid att ge klienten gott om tid att berätta om sin situation och de besvär man upplever sig ha.

I kartläggningsarbetet ingår ofta att ta olika funktionsmedicinska prover från blod, avföring, urin eller utandningsluft.  

Vi samarbetar med kvalitetsgranskade laboratorier för våra analyser, bland andra Nordic  labs.

Proverna kan ofta tas hemma med hjälp av medföljande instruktioner. Venösa blodprover kan tas på till exempel Werlabs. 

Brainstorming

BEHANDLING

Inom funktionsmedicinen arbetar vi ofta med ett stort fokus på mage-/tarmhälsan.

Det kommer ständigt ny forskning som visar på sambandet mellan obalans i tarmfloran och skadad tarmvävnad och hur det orsakar olika hälsoproblem.

För att skapa balans arbetar vi med olika kostprogram och kosttillskott för att förbättra floran och för att laga tarmen etc.  Då många av våra moderna hälsoproblem har en stark koppling till våra matvanor får du vara beredd på att göra förändringar i dina kostvanor.

Vi har ett evolutionärt synsätt på kost och som många med oss menar vi att vi behöver mat utan tillsatser och gifter som innehåller mycket naturlig näring.

Men det är inte enbart kost, näring och maghälsan som påverkar ditt välmående vi behöver också lägga stor vikt vid sömn, motion/vardagsrörelse, stressnivån och våra sociala relationer. 

Business Meeting

RESULTAT

Funktionsmedicin tar tid!

För att uppnå bestående förbättring eller till och med i många fall bli helt besvärsfri behöver du sannolikt göra en del förändringar som du håller dig till livet ut.

Samtidigt som det tar tid upplever många en förbättring ganska omgående. 

 

FILER ATT LADDA NED MED INFORMATION RUNT FUNKTIONSMEDICIN

Klicka för att ladda ner

FUNKTIONSMEDICINSKT PAKET 3 MÅNADER

Här kan du ladda hem hur vårt 3 månaders paket är upplagd

PRISLISTA

Aktuell prislista för Funktionsmedicinska paket och konsultationer

Ladda ner

Mer info kommer

Tips på vad du kan börja göra är på ingång här!

Ej Klar än